google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q
top of page

Avrupa Yesil Mutabakatı – Fırsatlar ve Engeller

Dünyadaki gidişatı doğru okuyor muyuz? Modellerimizin sonucuna iyi bakmak lazım.


Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi;

 • 2030 ve 2050 için AB’nin iklim hedeflerini arttırmak,

 • Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak,

 • Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek iv) İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol v) Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak

 • Toksik içermeyen bir çevre için,sıfır kirlilik hedefi

 • Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması

 • Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak

olmak üzere 8 politika alanı altında kurgulanmıştır.

AB, Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşümün gerçekleştirilmesi sürecinde yol haritası olması ve araç görevi görebilmesi için bazı plan ve mekanizmalar geliştirmiştir.

Bunları;

 1. Sürdürebilirliği tüm AB politikalarında ana akımlaştırma,

 2. Yeşil finans ve yatırımı gözeterek adil bir geçişi garanti altına almak,

 3. Ulusal bütçeleri yeşillendirmek ve doğru fiyat sinyalleri göndermek

 4. Araştırmaları harekete geçirmek ve yeniliği teşvik etmek

 5. Eğitim ve öğretimi etkinleştirmek

 6. Yeşil yemin -Zarar verme

 7. Avrupa iklim paktı

 8. Küresel bir lider olarak AB

alt başlıklarını sıralayabiliriz.


"Türkiye 135 milyar dolar ihracat yapabilmek için 175 milyar dolar ithalat yapıyor.

O zaman üretmeyelim? Hem çevreyi kirletiyoruz hem de vergisini veriyoruz."

-M. Ferhan Kaplan


"Yine üret ama işini doğru yap. Doğayı kirletmeden, adil bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde yap." - Ahmet Atıl Aşıcı


"Ortak aklın harekete geçirilmesi ile olabilir! Kurumlar, mekanizmalar lazım, birkaç boyutta yönetim sistemleri gerekli. Çünkü tabiat kusura baktım mı tam bakıyor." - Emre Gönen


http://yesildusunce.org/avrupa-yesil-mutabakati-turkce-cevirisi-yayinlandi/

16 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page