google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q
top of page

Koronavirüs ve küresel ekonomiye etkileri | dtik

İki çok değerli konuşmacı DTİK aracılığyla #Koronavirüs ünün küresel ekonomiye etkilerinden bahsettiler.


Prof. Gökhan Hotamıslıgil

# Dünyanın bu kadar aciz duruma düşmesinin nedeni; 1- Yeni bir virüs 2- Bulaşma profili; hızı ve semptomları 3- İlaç yok 4- Aşı yok # Dünyaya bağlı sebepler 1- Dünyanın birbirine bu kadar bağlı oluşu 2- Problemli dönem: Amerika’da yönetim, Brexit, Avrupa’daki olaylar Bilim ve kurumlar erozyon = Dezenformasyon # Pandeminin çözülmesi kolay değil # Belirsizlik Bundan sonra ne olur, çıkarılacak dersler nelerdir? -Bilim ve yetkinlik öne çıkarılmalı -Hazırlıkların eksik olduğu görüldü -Devletlerin uzakta gördüğü tehlikelere yatırım yapmaları (iklim değişikliği gibi) pek makbul değil fakat sonuç ortada -Uluslararası iş birliği çok önemli -Halk & toplum sağlığı yatırım patlaması olası ABD Sağlık Sistemi -> Reform gerekli ama gidilir mi belirsiz.


-Sektörde maliyetler çok yüksek -Kapasite sınırlı; zaten %95 kullanılıyordu hastaneler -Kişi başına düşen yatak/doktor sayısı az -Muazzam eşitsizlik -Sağlık sisteminde ekonomik açıklık var Farklı modeller var; 1. Dalgadan sonra kontrol altına alınabilir mi yoksa daha mı kötü etkilenilir Tüm sistemlerin ayakta kalıp 2. Dalgaya hazırlık yapması gerekli.


Aşıyı bulmak neden zor?

-Yeni bir virüs -Bilmemenin getirdiği sınırlar: Virüs insanın imün sistemine verilip bunun taklit edilmesi ve daha kötü sonuçlar doğurma olasılığı -Güvenlik çalışması yapılmalı -Etkinlik çalışması yapılmalı

Sonra aşı gündeme gelmeli.

İyi haber;

-Virüsle ilgili bilgi, genetiği, protein haritası vs çok hızlı belirlendi -RNA’ya dayalı bir virüs ve buna dayalı aşı üretme teknolojileri şu an hızlı ve inovatif -Fazla sayıda ve değişik derecelerde hastalar var, sağlıklı moleküller geliştirildiğinde test edilebilir -Rekor sayıda şirket aşıya yatırım yaptı

Olasılıklar & Bitiş Senaryoları

Gerçekçi olan iki senaryoda;

1- Sağlık sistemlerinin uyum göstermesi ve virüs kaçtıkça bizim kovalamamız

2- Gündelik bir hastalık haline gelişi

Fakat sistemin tamamlanması için senelerce ölçüm yapılması gerekecek

*Serolojik test: Bağışıklık kazanmış insanları belirleme, kimler enfekte olup atlattı

Türkiye için Tavsiyeler

Bunu tam anlayabilmek için 1.dalgadaki stratejilerin bizi nereye götüreceğini görmek lazım. Onun dışında;

-Bilim & yetkinlik ön plana getirilmeli -Personel eğitilmeli, istihdam artırılmalı -Merkezler ve testler artmalı


Prof. Daron Acemoglu

Yeni bir çağa mı giriyoruz?

Ekonomik olarak etkilendik çünkü;

1- Virüse kapılan insan sayısı çok fazla bu da doğrudan üretim gücünü ve alışı etkilemiş oldu.

2- İnsanlar dışarı çıkmıyor, talep azaldı

3- Belirsizlik

4- İş dünyası; tedarik zinciri

Doğru makroekonomik önlemler ve politikalarla kurtulma zamanı azaltılabilir. -Para politikaları -Talep ve vergileri geri tutmak -İşçilerin işini koruyarak Kolay bir süreç değil ama mümkün.

Küreselleşme

Dünyanın değişmemesi mümkün değil, küreselleşmenin de gerilemesi.

Küreselleşmenin pozitif ve negatif etkileri oldu;

(-) Virüsün bu denli yayılması

(+)Bilim insanlarının el ele vermesi

Buna bağlı olarak yeni demokratik kuruluşlar oluşturulmalı refah devleti sağlayabilmek ve eksiksiz sağlık sistemi kurabilmek için.

Kriz Sonrası

*En önemlisi hükümet harcama tabloları ,

*$2 Trilyon ayrılan bütçe gösteriyor ki etkisi çok daha büyük olacak,

*Kısa değil orta vadeli düşünülmeli,

*Para ve harcama politikaları değişmek durumundalar

*Tedarik zinciri desteklenmeli,

*Şirketler vergi vermemeli gibi önlemler de alınmalı,

*Sosyal mesafe politikaları 1-2 sene daha alınacak

*Küreselleşme, dış ticaret, turizm bu 1-2 sene yavaşlayacak

*Devlet-ekonomi arası ilişkiler değişecek

*Yeni yetkinlikler lazım olacak; Ekonomi, Sağlık Sistemleri vs

24 görüntüleme0 yorum