Yabancılaşma: Rasyonalizm ve Prodüktivizm ideolojisi


Rasyonalizm ve prodüktivizm ideolojisi, pazar koşulları içerisinde en fazla üretmeyi amaçlayan bir toplumsal örgütlenme biçimi geliştirirken, bu örgütlenme içerisinde insanlar, yalnızca makinaların bir parçası ya da doğrudan bir üretim ama çoğunlukla tüketim aracı niteliğine dönüşürler. Bir insanın en fazla tüketebilmek için her şeyi yapmasının olağan olduğu bir toplumsal yapıda sınır, yalnızca diğer insanların bu özgürlüğünü yani tüketme özgürlüğünü sınırlamamaktır. Böyle bir toplumda her şey tüketim boyutunda anlam kazanır. Zaman, mekan, eğlence ve hatta cinsellik bile metalaşıp tüketilirken, bunların insani içeriklerinden soyutlanarak pazarda satılan nesnelere ve anlamını yitirmiş etkinliklere dönüştüğünü görürüz. Bu anlamda ileri kapitalist toplumun bireyi, her türlü yaratıcılıktan uzak, tüm toplumsal değerlere yabancılaşmış ve tek kuralın daha fazla tüketmek olduğu ortamda, temel hedef olarak tekdüzeliği içselleştirmek ve benimsemek durumunda kalmaktadır.

Tekdüzeliğin dışındaki eylemler, yine özünden soyutlanmış arayışlardan ibarettir. Örneğin spor, artık insanın fiziksel gelişmesini ve sağlıklı yaşamasını sağlayan bir eylem değil, onu oyalamak ve vakit geçirtmek için dev örgütlerin tekeline aldığı bir meta alanı olmuştur. Sanatsal yaratı, anca pazardaki değişim değerine bağlı olarak bir anlam taşımaktadır. Müzik, dev şirketlerin tek merkezde oluşturduğu beğeni standartlarını aşamazken, dinleyicinin duygulanmasının derecesi aldığı uyuşturucu maddenin dozuna bağlı olabilmektedir.

Kadınlığın veya erkekliğin ölçütleri ve nitelikleri, tekelleşmiş moda evlerinin ve kozmetik sanayiinin pazar savaşımında belirlenirken, değişimin hızı da yüksek bir tüketim sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal başarı, her alanda yüksek tüketim ile özdeşleşirken, tüm insani ilişkiler, sevgi, aşk, dostluk ticareti yapılabilen birer nesne olmuşlardır. Kapitalist toplum tinsel hazları vurgulayarak, sonuçta aşkı, estetiği ve diğer duyguları da metalaştırmıştır. Belki de cinsel özgürlük maskesi altında yapılmak istenen de budur. 


Kaynakça: https://auzefalmsstorage.blob.core.windows.net/auzefcontent/ders/kucuk_gruplar_sosyolojisi/6/index.html#konu-7

13 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Zorluklardan Kaçmak

Şahit olduğumuz her şey bizim hayrımıza dedik; hepsi bizim için öğrenmemiz gereken ve hayat üzerinde görmemiz gereken bir bilgidir. Peki karşılaştığımız her zorluğu çekmekle yükümlü müyüz? Zorlukla ka

Çin’den İthalat

İthal edeceğiniz ürünün siparişini verdikten sonra bu süreç hakkında sürekli olarak takipte olmalısınız. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespitinin yapılması ile birlikte ön izin alınması gerekiyor

iletisim

Danışmak istediğiniz konuyu mail atabilir veya görüşme talep edebilirsiniz.

 

Çekmeköy / İstanbul

simgeinfo@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Linkedin
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

2019 by Simge Güner